Alma Laser

Alma Lasers е глобален иноватор на полето на радиофрекфентната технологијата, ултразвукот и ласерите во областа на медицинската естетикиа,дермологијата и хирургијата. На лекарите и м овозможува да понудат сигурни и делотворни третмани, со што клиентите ги користат предностите на најновите клинички докжани технологии и третманиALMA е прогласена за една од 5те најдобри трговци на глобалниот пазар за обликување на телото од 2016 до 2020 од Технавио:„Во компаниите кои се лидери на пазарот ги вклучува и Алма ласерите...“ALMA ACCENT PRIME е напредна технологија за затегање на кожата, реобликување на телото и лицето, усовршена од Alma Lasers - глобален лидер во областа на ласерските технологии со естетска насоченост.Системот Alma Accent Prime е уникатна комбинирана платформа, разработена на основата на ултразвукот и специфичната радиофрекфентна